Wanneer er bij jou thuis huiselijk geweld voorkomt, of wanneer dit bij jou in de omgeving gebeurt, is het belangrijk dat hier iets tegen gedaan wordt. Maar wat moet je precies doen en hoe kun je huiselijk geweld tegengaan? Met deze drie stappen leggen we de belangrijkste zaken voor je uit. Denk bijvoorbeeld aan het inschakelen van rechtshulp on demand waarbij je juridische hulp op maat kunt krijgen. Wil je tips op dit gebied? Lees dan snel verder.

1. Schakel juridische hulp in

Onder huiselijk geweld valt al het geweld dat iemand pleegt binnen het gezin, binnen de relatie of binnen de familie. Dit kan lichamelijk, geestelijk of seksueel geweld zijn, maar het kan ook gaan om zaken als financieel misbruik en verwaarlozing. Dit alles valt onder huiselijk geweld. Wanneer je hier het slachtoffer van bent is het belangrijk om rechtshulp in te schakelen zodat je juridische steun krijgt bij het verhalen van schade, zoals bijvoorbeeld letselschade door lichamelijk geweld.

2. Meld het misbruik

Ook is belangrijk om huiselijk geweld te melden bij de juiste instanties zodat er hulp kan worden geboden. Bij een organisatie als Veilig Thuis of Slachtofferhulp Nederland kun je advies en ondersteuning inwinnen voor alle vormen van huiselijk geweld. Loopt het echt uit de hand en is er sprake van ernstig geweld? Maak dan direct een melding bij de politie en bel 112. Zorg ervoor dat je jezelf veilig stelt en neem bewijsstukken mee als je die hebt, zoals geluidsopnames van ruzies of foto’s van letsel.

Maak je je zorgen om de situatie van iemand anders waar je huiselijk geweld bij vermoedt? In dat geval kun je ook advies vragen bij Veilig Thuis zodat jullie samen kunnen kijken wat de beste aanpak is. Veel vormen van geweld worden uit angst verzwegen door de slachtoffers. In dat geval kan interventie van buitenaf erg belangrijk zijn. Er komen dan professionals aan te pas die weten hoe je het beste om kunt gaan met de situatie.

3. Codewoord doorgeven bij apotheek in geval van nood

Het kan voorkomen dat je geen melding kunt maken omdat de pleger altijd in de buurt is, bijvoorbeeld wanneer dit een ouder of je partner is. In dat geval kun je voor hulp terecht bij de apotheek. Je kunt bijvoorbeeld een pakje pijnstillers halen en tijdens het afrekenen mondeling of schriftelijk het codewoord ‘Masker 19’ doorgeven. De apotheker neemt vervolgens direct contact voor je op met Veilig Thuis, of in geval van ernstig gevaar met 112.